Wskaźnik OEE z artykułu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production

Prasóweczki

Wskaźnik OEE z problemu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production. Czy mienie efektywności wykorzystania maszyn stanowi w polskich realiach standardem? W jaki środek zdaje się do tej idei w polskich fabrykach?

O ile z potrzeby mierzenia wskaźnika OEE zdaje sobie sprawę coraz popularniejsza ilość zarządzających produkcją, o tyle ciężko jest ustalić życia w niniejszym obszarze mianem standardu. Z możliwości dużego doświadczenia wdrożeniowego naszej marki mogę zauważyć, że posiadamy trochę do wykonywania ze standardami wewnętrznymi, typowymi dla każdej z firm, niż realnym, ustandaryzowanym podejściem w granic kraju. W jakiejkolwiek ze współpracujących z nami firm ludzie są w bycie przedstawić wskaźnik efektywności produkcji, ale rzetelne porównanie ich między dwoma niepowiązanymi biurami jest ciężkie, ze względu na używanie z polskich algorytmów liczenia OEE. Proponuje obecne na życie powszechnej świadomości wagi wskaźnika OEE w tworzeniach na sytuację poprawy efektywności pracy przy jednoczesnej ignorancji (świadomej bądź nie) w obrębie metodologii powiązanej z właściwym jego braniem. Jest więcej sporo do sprawienia w niniejszym obszarze, a samym z efektów wsparcia firmy DSR jest dopiero docieranie do używania odpowiednich europejskich i światowych norm takich jak ISO 22400.

Co powoduje nam wiedza wychodząca ze wskaźników OEE z problemu widzenia realizacji zasad Kaizen i Lean Production?

OEE to istotny wskaźnik pozwalający ocenić efektywność maszyn, w dzisiejszych momentach jest on dokładnie skorelowany z konkurencyjnością przedsiębiorstwa. Dzięki temu wskaźnikowi możemy wykonywać działania doskonalące produkcję, zatrzymując się na terenach o najniższym wskaźniku. Dużym problemem, wpływającym na myśl wynikającą z grze OEE, jest metoda brania tego znaku. Powszechnie otrzymany w Polsce, uproszczony twórz jego wierzenia, liczący na żądaniu stosunku czasu pracy dobrych jakościowo produktów do taniego czasu pracy maszyny kupi na sprawdzenie konieczności doskonalenia, nie odpowiada choć na początkowe pytanie: co jest źródłem odchyleń a na czym należy się skupić przy doskonaleniu. Dokładna analiza przyczyn przestojów, awarii kupi na optymalizację pracy konkretnej maszyny. Wskaźnik OEE widziany z różnego poziomu zarządczego może robić bardzo różnie. Z problemu widzenia kierownika ośmiogodzinnej zmiany, jakiemu oddano do sprawienia konkretną partię towaru a wszystko poszło dobrze, wskaźnik OEE maszyny oscyluje w okolicach 100%. Ponieważ jednak maszyna ma ofertę roli w ciągu ciągłym natomiast nie była pogrążona w pozostałej części dzienie jej wskaźnik dla planującego produkcję wynosi tylko 33% (w uproszczeniu). Tak więc zagregowane informacje z pracy wymieszane z urządzeniami klasy Business Intelligence (BI 4FACTORY) idą na wykorzystanie holistycznego wyjścia do stosowania zasad Kaizen i Lean.

Gdzie najczęściej występują rezerwy do wykonywania wyższych wskaźników OEE?

Wielkość wskaźnika OEE jest ograniczona od trzech różnych ról także wtedy właśnie w ich definicji należy szukać rezerw do poprawy.

OEE = A*E*Q

gdzie:
A – Dostępność (ang. Availability),
E – Wydajność (ang. Effectiveness),
Q – Jakość (ang. Quality)

Pierwszym ze objawów jest dostępność maszyn. Kwotę ta nazywa czas, w jakim możemy maszynę wykorzystać. Podawana jest jako stosunek planowanego czasu sztuce i rzeczywistości. Dostępność obniżana jest poprzez awarie, inne zdarzenia produkcyjne oraz okołoprodukcyjne powodujące konieczność zatrzymania maszyny w sezonie, kiedy według planu powinna pracować (np dodatkowe nieplanowane regulacje, czekanie na produkt, różnica między zaplanowanym czasem przezbrojenia a rzeczywistą jego produkcją itp.)

A = APT/PBT

gdzie:
APT – Pewny czas pracy maszyny (ang. Actual Production Time),
PBT – Miany czas pracy maszyny (ang. Planned Busy Time).

Drugim wskaźnikiem jest wydajność odbierana jako wykorzystanie maszyny. Stanowi to po prostu stosunek czasu, w jakim maszyna była jasna do czasu, w jakim rzeczywiście pracowała.

E = PRI/(APT/PQ) = PRI*PQ/APT

gdzie:
PRI – miany czas jednostkowy (ang. Planned Run time per Item),
PQ – ilość wytworzonych wyrobów
APT – Pewny czas pracy maszyny (ang. Actual Production Time).

Ostatnim wskaźnikiem jest sytuacja wyliczana jako stosunek ilości wyprodukowanych wspólnych z założeniami jakościowymi do pełnych wyprodukowanych elementów.

QR = GQ/PQ

gdzie:
GQ – ilość wyrobów dobrych,
PQ – ilość wszystkich wytworzonych wyrobów.

Szukanie rezerw do budowania wskaźnika OEE należy rozpocząć od określenia tych trzech cen oraz dogłębnej analizy z czego wynika uzyskana wielkość. Poprawę najlepiej zaczynać od miejsca, które w danym biurze posiada najwyższy wpływ na zmianę wskaźnika. Rezerw, które można użyć aby zwiększyć współczynnika OEE należy szukać – w postaci produkowanych wyrobów ograniczając odpady produkcyjne i wielkość błędnie wytworzonych elementów; ograniczając ilość awarii organizacji również przyszłych zdarzeń powodujących zatrzymanie maszyny; poprawiając wykorzystanie maszyny poprawiając planowanie (wielkość zarówno dostępności jak również wykorzystania uzależniona jest od stosunku zaplanowanego czasu do czasu rzeczywistego). Należy zwrócić opinię na fakt, że błędne planowanie, także ma pomysł na skalę wskaźnika OEE

W jaki środek trendy powiązane z Sektorem 4.0 i IoT przychodzą na efektywność wyznaczania wskaźnika OEE?

Nie pasuje wątpliwości, że powszechne stosowanie metod informatycznych w przemyśle, leżące u podstaw Przemysłu 4.0, natomiast w szczególności wykorzystanie koncepcji IoT (IOT 4FACTORY) znacząco poprawia efektywność oznaczania tego znaku. Już pominięcie czynnika ludzkiego – najbardziej niebezpiecznego „elementu” każdego systemu wytwórczego i informatycznego – jest jedyne w sobie znaczącą poprawę sytuacji w procesie wyznaczania wskaźnika OEE. Przenoszenie się maszyn eliminuje błędy, kupi na obserwowanie i rozwijanie zaangażowań w ciągu rzeczywistym. Stąd już tylko krok do sprzężenia wskaźników z planami predykcyjnymi (EAM 4FACTORY), sztuczną inteligencją (AI 4FACTORY) oraz wykorzystaniem obszaru Big Data do pisania zoptymalizowanych modeli procesów produkcyjnych z użyciem odpowiednich maszyn. To rzecz najbliższej przyszłości oraz firma DSR pracuje nad tym aktywnie w modelu Production Management Smart Advisor (PMSA).

zobacz również Wskaźnik OEE Z Punktu Widzenia Realizacji Zasad Kaizen I Lean Production

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments